Garancia, jótállás

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Romantik L és M Kft. az általa gyártott ROMANTIK radiátorcsalád radiátoraira az alábbiak szerint vállal garanciát:

ÉMI-KHT A7-2001/ ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY.

Az üzemeltetési és karbantartási előírásban leírtak maradéktalan betartása esetén 10 év

A jótállás csak a szakszerűen szerelt, és rendeltetésszerűen használt radiátorokra vonatkozik, illetve olyan hibákra, amelyek gyártási okokra vezethetők vissza.

A VÁSÁRLÓ JÓTÁLLÁSON ALAPULÓ JOGAI

A jótállással kapcsolatos jogokat, és kötelezettségeket a 117/1991 (IX.10.) sz. Kormányrendelet szabályozza. Ezen rendelet a vásárló részére az alábbi jogokat biztosítja:

 • Ha a vásárló a termék kijavítását kéri, a javítási határidő 15 nap.
 • Amennyiben a kötelezett a javítás idejére a vásárlónak kölcsönkészüléket ajánl fel, a határidő 30 napra hosszabbodik meg.
 • A jótállási határidő a vevő részére történő átadás napjával kezdődik.
 • Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül meghibásodott, a vásárló kívánságára azt azonos típusú új termékre kell kicserélni.
 • Amennyiben a cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni.
 • A három nap határidőbe nem számít bele az az időtartam, amely alatt az eladó üzlete bármely okból nem tartott nyitva.
 • Ha a hiba jellege tekintetében vita merül fel, a jótállásra kötelezett a jogszabályban erre feljogosított minőségvizsgáló szerv(ek) szakvéleményét köteles beszerezni.
 • Ha a kötelezett ezen kötelezettségét nem teljesíti, a jogosult maga is fordulhat a minőségvizsgáló szervekhez.
 • A szakvélemény beszerzésére irányuló megbízásban fel kell tüntetni mind a jótállásra kötelezett, mind a vásárló álláspontját és nyilatkozatait, és mindkét fél aláírását.
 • A minőségvizsgáló szerv által végzett vizsgálat, és szakvélemény költsége a hiba miatt elmarasztalt felet terheli.
 • Az üzemeltetés helyén kell megjavítani a rögzített bekötésű terméket.
 • Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaállításról a jótállásra kötelezett gondoskodik.
 • Javítás esetén a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 • A vásárló jótállási igényét számlával és jótállási jeggyel érvényesítheti!

A JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZÜNÉSE

A Romantik L és M Kft. nem vállal jótállási kötelezettséget:

 • a helytelen szállítás, és tárolás
 • rendellenes használat
 • a szerelési és karbantartási útmutatóban előírtak be nem tartása
 • üzemeltetési leírástól eltérő üzemeltetés
 • átalakítás, javítási kísérlet
 • szakszerűtlen szerelés és kezelés
 • külső erőbehatás következtében keletkező sérülések
 • elemi kár
 • nem oxigéndiffúzió mentes műanyagcsővel történő szerelés esetén
 • nem a Romantik L és M Kft. által forgalmazott közcsavarok alkalmazása esetén

FIGYELEM!

A radiátorok bekötéséhez fémcsövek, valamint elektronbesugárzással térhálósított és többrétegű oxigéndiffúzió mentes műanyag csövek alkalmazhatók. Rendelkezniük kell ÉMI alkalmassági bizonyítvánnyal.

JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSE

Amennyiben a radiátor meghibásodik, úgy a hibát az ügyfélszolgálatra szíveskedjen bejelenteni:

A hiba bejelentésekor kérjük az alábbiak közlését:

 • A meghibásodott radiátor típusát, méretét, tagszámát, színét, db. számát
 • A vásárlás időpontját, helyét
 • A hiba megjelölését
 • A reklamációt bejelentő nevét, címét, és telefonszámát

A beérkezett bejelentés alapján egy, a vásárlóval előre egyeztetett időpontban szakembereink a jogos hibát térítésmentesen kijavítják.

Amennyiben a hiba oka nem írható a vállalat rovására, úgy a felmerülő költségek (kiszállás, napidíj) a vevőt terhelik!

Vitás ügyek rendezésére a Balassagyarmati Városi Bíróság az illetékes.

Az új ismeretek megszerzésének figyelembevételével a Romantik L és M Kft. a változás jogát fenntartja.

 

CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS:

Az alumínium radiátorok szállításánál és tárolásánál előforduló sérülésekkel szembeni áruvédelmét hullámpapír és PE-fóliás csomagolás biztosítja. Az alkatrészek és tartozékok egységcsomagban kerülnek forgalomba. A csomagolást az épület belső munkálatainak befejezéséig célszerű a falra szerelés után is a radiátoron hagyni, a sérülések és a túlzott elszennyeződések megelőzése érdekében.

ÜZEMELTETÉS:

A melegvizes fűtési rendszer megtervezését, kivitelezését szakemberrel kell elvégeztetni, aki az 1997. LXXVIII. Törvényben előírt jogosítványokkal rendelkezik. A rendszer elemeinek az összeválogatásánál figyelembe kell venni az alumínium korróziós sajátosságait.

A radiátorok bekötéséhez fémcsövek, valamint elektronbesugárzással térhálósított és többrétegű oxigéndiffúzió mentes műanyag csövek alkalmazhatók.

Rendelkezniük kell ÉMI alkalmassági bizonyítvánnyal. Minden csőtípus esetében javasoljuk inhibítor alkalmazását. Padlófűtés esetén hőcserélő beépítése javasolt.

A helytelenül megválasztott szerelési anyagokból és szerelésből, valamint a hordozó közeg alkalmazásából adódó radiátor meghibásodás esetén a 10 év jótállást a gyártó nem vállalja. A jótállási kötelezettség megszűnik, a nem Romantik L és M Kft. által gyártott és forgalmazott közcsavar, zárócsavar alkalmazása esetén. Nem parapet alatt történő üzemelés esetén javasoljuk légterelő lemez felszerelését, mely megszünteti a fal elporosodását.(csíkosodását).

A Romantik alumínium radiátorcsalád 6 bar üzemi nyomásig és 110°C fűtőközeg hőmérsékletig alkalmazható. A fűtési rendszer kiépítésénél a vonatkozó Magyar Szabványokat figyelembe kell venni és az alumínium radiátorokra vonatkozó előírásokat be kell tartani.A rendszer átmosásához ill. feltöltéséhez használatos víz (hőhordozó) minősége feleljen meg a MSZ. 450/1989. ivóvíz szabvány megfelelő határértékeiben előírtaknak, ezen belül:

Összes keménység : max.30nk
Klorid tartalom : max.50mg/dm3
Sulfát : max.300mg/m3
Oldott oxigén : max.1mg/dm3
Elektromos vezetőképesség : max.600uS/cm
PH : 7-8 max.7-8.5

 

KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS:

A ROMANTIK aluradiátor a tisztításon kívül egyéb karbantartást nem igényel. Normál körülmények között nedves puha szövettel vagy szivaccsal elegendő tisztítani. FIGYELEM! Erősen maró hatású vagy súroló tisztítószer alkalmazását kerülni kell!

MINŐSÉGTANUSÍTÁS:

A Romantik L és M Kft. tanusítja, hogy az általa gyártott ROMANTIK radiátor az előírt műszaki, minőségi követelményeknek megfelel. Hőleadás és áramlástechnikai jellemzők az ÉMI Kht.által kiadott A 7/2001.sz. Építőipari Műszaki Engedély szerint, mely érvényes 2011. január 31-ig.

Vitás ügyek rendezésére a Balassagyarmati Városi Bíróság az illetékes.